Broşür, katalog, insert, mailing, leaflet, etiket, kartonet, süreli yayın vb. gibi
matbu evrakların tasarımı ve uygulaması.